Professioneel bepalen van de Levensduur van een coating


Een van de belangrijkste functies van een organische coating (verf) is het vormen van een barrière tussen het te beschermen staal en de omgeving. Wanneer deze barrière verliest, leidt dit tot corrosie van het substraat.

Het is voor asseteigenaars en onderhoudsmanagers van belang om te begrijpen welke parameters de levensduur van een coatingsysteem beïnvloeden.

Organische versus metalen coatings

Naast organische coatings worden ook metalen coatings (bijvoorbeeld thermisch gespoten aluminium/TSA) gebruikt. De kosten voor een TSA-coating liggen aanzienlijk hoger (>20%) dan een conventionele organische verflaag.

Bij correcte toepassing en keuze, met betrekking tot de ontwerpeisen, toegankelijkheid en blootstellingsomstandigheden, kan een zeer lange (>20 jaar) levensduur worden bereikt met dergelijke coatings. Het belang van ervaren experts zoals Bjond bij het maken van deze keuzes wordt hierbij benadrukt.

Normen en richtlijnen

In de industrie worden richtlijnen en normen zoals , Norsok M501 (specifiek voor offshore) en EN-ISO 12944 als basis gebruikt voor het selecteren van een coatingssysteem.

Deze normen richten zich op de prestaties op basis van laboratoriumtests. Daarbij wordt het coatingsysteem aangebracht op een perfect voorbereid vlak paneel onder perfect gecontroleerde omstandigheden. Deze panelen worden vervolgens blootgesteld aan versnelde verouderingstests.

Deze tests geven een indicatie van de weerstand tegen water, vocht en zoutspray, maar geven geen beeld van hoe de coating presteert onder minder dan ideale omstandigheden. Het falen van een coatingsysteem treedt bijna nooit op de vlakke delen op, maar voornamelijk op randen, boutverbindingen, inkepingen, lasnaden, enz.

Gebrek aan kennis

Er is vaak onvoldoende kennis en ervaring is over de reikwijdte van de normen in relatie tot het risico op corrosie. Hierdoor worden er vaak suboptimale oplossingen gekozen en/of wordt er overdreven gecontroleerd op de werken.

Levensduurkwantificering

Om de levensduur van een coatingsysteem nauwkeuriger te kunnen voorspellen, heeft Bjond een eigen methodologie ontwikkeld. Hierbij worden de meest belangrijke beïnvloedende factoren op de levensduur gekwantificeerd.

Met deze methodologie is het mogelijk om vier levensduurklassen te definiëren:

  • laag: <5 jaar
  • gemiddeld: 5-8 jaar
  • hoog: 8-15 jaar
  • Zeer hoog> 15 jaar

Deze aanpak is leveranciersonafhankelijk en kan worden gebruikt voor alle soorten industrieën/toepassingen waar het risico op corrosie een serieus probleem vormt