Wat doet 60 jaar zeeklimaat met de Zeelandbrug?


Halfcelmetingen om actieve corrosie op te sporen
Niet destructieve metingen wapeningHoe lang gaat de Zeelandbrug nog mee? 

60 jaar weer en wind en een extreem corrosief klimaat heeft zijn invloed  op materialen zoals beton en staal waarmee de Zeelandbrug is gebouwd. De provincie Zeeland wil de brug, die momenteel een monument is, zo lang mogelijk in stand houden en steunt daarbij op de expertise en ervaring van Bjond. 

Samen met Boosten Betontechnische adviesbureau onderzoekt Bjond de conditie van de 60 jaar oude funderingen van de Zeelandbrug. Hiervoor worden geavanceerde niet destructieven technieken toegepast zoals Radar, Ferroscan en elektrochemische (halfcel) metingen. Hiermee kan als het ware in het beton worden "gekeken" en vastgesteld hoe het daarin aanwezige wapeningsstaal zich "voelt". Vastgesteld wordt of er corrosie van de wapening kan worden verwacht zonder dat dit aan de buitenzijde zichtbaar is. In combinatie met de nodige expertise adviseert Bjond de provincie Zeeland over het benodigde onderhoud en monitoren van deze essentiële onderdelen van dit prachtige kunstwerk. 

Voor meer vragen neem nu contact met Bjond.