Hoe houden we de bruggen veilig in Vlaanderen?

Achterstallig onderhoud Bruggen kost veel geld

Veel bruggen in Vlaanderen verkeren in slechte staat en sommige zelfs in zeer slechte staat, lees hier wat daarover vandaag door de VRT wordt gemeld. Veel bruggen zijn gebouwd in de jaren 60 en 70,  en zijn toe aan een grondige inspectie en een op maat gesneden onderhoudsplan. Hiermee kan in eerste instantie de veiligheid worden gewaarborgd en daarnaast de kosten beperkt. In Italië heeft laksheid op dit gebied afgelopen jaar 43 mensenlevens gekost, kijk naar deze film. In april dit jaar is er in Italië nog een brug ingestort, gelukkig zonder dodelijke slachtoffers, zie bericht VRT.
Hoe langer onderhoud aan “kunstwerken”, zoals bruggen worden genoemd wordt uitgesteld, hoe meer het gaat kosten.

Aanpak Bjond in 4 stappen veilig en kosteneffectief

Bjond heeft meer dan 30 jaar ervaring op dit gebied en de nodig expertise om de Vlaamse overheid te ondersteunen. Wij passen een 4 stappenplan toe:
  1. Inventarisatie historische gegevens en (op)bouw constructie (kunstwerk)
  2. Inspectie van het kunstwerk met geavanceerde technieken zoals drones, radars, elektrochemische meettechnieken, microscopie 
  3. Kijkoperaties en nemen van monsters met als doel de materiaalkundige conditie vast te stellen
  4. Opstellen van een diagnose en een advies voor te nemen correctieve (en/of preventief) maatregelen

Bjond stelt samen met alle stakeholders een op maat gesneden herstelplan en  onderhoudsstrategie op, rekening houdend met de veiligheid én de kosten.


Zoekt u een deskundige, onafhankelijke, integere en betrouwbare partner voor onderzoek en beheer van uw kunstwerken neem dan hier contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 


Staal, beton en hoe dat te beschermen en onderhouden is onze passie!