Is corrosie onder isolatie (COI) gevaarlijk?Waarom kan COI gevaarlijk zijn?

Corrosie Onder Isolatie is vorm van corrosie die optreedt aan het buitenoppervlak van stalen leidingen en apparaten onder de daarop aangebrachte isolatiemantel. Corrosie onder isolatie is daarom onzichtbaar en indien niet goed beheerst kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.

Onder penvoering van het platform World Class Maintenance (WCM) heeft Bjond in samenwerking met diverse industriële partners zoals asset owners, isolatiebranche en conserveringswereld een project afgerond: 'Voorkoming en detectie van Corrosie onder Isolatie'.

Het hoofdmotief voor de uitvoering van dit project was versterking van de omgevingsveiligheid door het beter beheersen van corrosie onder isolatie.

3-Doelen project

Het hoofddoel van dit project met een integrale aanpak is industrierichtlijnen (best practices) op te stellen waarmee COI nauwkeuriger, voorspelbaarder en kostenefficiënter is te beheersen. Deze richtlijnen zijn opgesteld met focus op de volgende drie deelaspecten:
  1. Risico gestuurd corrosiemanagement
  1. Betrouwbare Niet Destructieve Onderzoekstechnieken
  1. Richtlijn voor gebruik van Coatings onder isolatie

Aanpak Bjond

Bjond heeft de grondslag gelegd voor praktisch bruikbare richtlijn die aangeeft welk coatingsysteem, binnen welke randvoorwaarden, voldoende bescherming biedt en met welke standtijden tegen welke kosten die bescherming wordt geboden.
Uiteindelijk heeft Bjond samen met een werkgroep een tool ontwikkeld om de levensduur van coatings te voorspellen. Er wordt momenteel gewerkt aan een vervolgproject.

Wil je hierover meer weten neem dan nu contact met ons op en bekijk ook de video hierover.