Bjond onderzoekt schade aan coating op dak opslagtank

De aanpak van Bjond is maatwerk


Als gevolg van las- en slijpwerkzaamheden is er schade ontstaan aan een nieuw aangebrachte coatingsysteem op het dak van een stalen opslagtank.
Aan Bjond werd gevraagd of en op welke manier de schade het beste kan worden hersteld.

De aanpak van Bjond heeft vervolgens uit 3 stappen bestaan:
  1. Inventarisatie van alle voorhanden gegevens.
  2. Onderzoek coating, omstandigheden ter plaatse en analyse van de onderzoeksgegevens.
  3. Opstellen van een advies hoe dit te herstellen.
Hierbij is rekening gehouden met de specifieke wensen en eisen van de eigenaar van de tank. Ook is in ons advies meegenomen dat onder moeilijke omstandigheden zal moeten worden gewerkt op een dak van een tank in de buitenlucht.

Zoekt u ook een onafhankelijke en ter zake "coating-ingenieur", stuur ons dan nu een bericht.